O
p plaatsen waar een zich snel ontwikkelende brand kan voordoen is toepassing van een vlamdetector een goede keuze. Wij hebben detectoren die werken volgens de volgende technologieën in ons programma:
Gevoelige en betrouwbare (triple IR [IR3], UV-IR) en en (video) vlamdetectie.
Image based vlamdetectie kijkt niet alleen naar de intensiteit en verandering in de (warmte)straling van de brand maar analyseert ook de vorm van de vlam waardoor problemen die inherent zijn aan normale stralingsmelders kunnen worden voorkomen.
A
t locations where a fast developing, flaming, fire can be expected, application of flame detectors is a good choice. We can offer radiation based flame detectors ((triple IR [IR3], UV-IR) and image based (video) Flame detection. Image based flame detection does not only analyze the (IR) radiation of the fire but also takes the shape of the flame in account. Therefor problems associated with traditional radiation type Flame detectors can be prevented. 

Vlamdetectie De geavanceerde Simtronics DM-TV7 vlamdetectoren combineren een snelle reactie, hoge gevoeligheid en immuniteit ...

 

Image based (Video) Vlamdetectie Micropack 'Image based' vlamdetectoren, ook wel: video vlamdetectoren' ...